Lene Kjær - Systemisk og Narrativ psykoterapeut

Samtaler med unge

gruppe 2

Der stilles mange krav til unge i dag. Krav om at klare sig godt i skolen og vide, hvad man skal studere. Krav om at se rigtig ud og have de rigtige venner. Krav om at spise sundt og dyrke motion. Det største krav er måske kravet om at navigere i de sociale medier. Et ikke bevidst krav, som er opstået i tidens ungdomskultur. En mediekultur som synes svær at overskue, svær at være i, svær ikke at være i. Og denne mediekultur er for forældrene rigtig svær at forstå og vejlede i.

Disse krav kan være svære at leve op til og måske er det vanskeligt at finde sin identitet i den stærke diskurs, som ungdomskulturen dikterer.

Stress og angst ses hyppigt som reaktionsmønster på kravene. Selvskade, spiseforstyrrelser og OCD ses også hyppigere. Skolevægring, ikke at komme i skole i en periode, kan også være en reaktion.
Ensomhed kommer måske snigende med tanker om at være forkert. Selvværdet, selvtilliden og identiteten blafrer.

Der kan være mange gode grunde til at komme i et terapi forløb som ung.
Jeg kan hjælpe dig med:

At opbygge dit selvværd og din selvtillid
At styrke dine relationer til venner og familie
At håndtere den reaktion, der forstyrrer dig i at leve godt. (fx angst, stress, tankemylder)
At styrke din identitet
At få øje på det, der er vigtigt for dig
At lære at mærke efter. Mærke hvad din krop siger, mærke dine grænser, mærke dine følelser

I et samtaleforløb tager vi udgangspunkt i dine ord, dine følelser og dine tanker. Vi taler om det, der fylder i din hverdag. Vi taler om det, der udfordrer dig og gør noget negativt ved dig. Vi taler om, hvad du synes er vigtigt. Og vi taler om dine styrkesider og din måde at forholde dig til livet på.

Gennem forløbet kan vi bruge billeder, tegninger, mindfulness teknikker og walk and talk, hvor vi finder et godt sted at være i naturen.

Se eksempel med Laura
Se eksempel med Eva