Lene Kjær - Systemisk og Narrativ psykoterapeut
empty.png

Skolevægring

Skolevægring betyder, at et barn eller en ung har modstand på, eller ikke vil i skole over en længere periode. Barnet modsætter sig og kæmper for ikke at komme i skole. Måske ved barnet ikke, hvorfor det ikke vil i skole, men udtrykker diffuse smerter, som ondt i maven eller ondt i hovedet, og efterhånden opstår der flere og flere sygedage.
Årsagen til skolevægring er forskellig fra barn til barn, men hos de fleste ligger der en form for angst bag. Det kan være socialangst (barnet kan være i klemme i det sociale i klassen eller være udsat for mobning), seperationsangst (ubehag ved at være væk fra mor/far) eller præstationsangst (barnet føler sig presset af eksaminer, fremlæggelser, test). Det kan også være en forstyrrelse barnet har, som endnu ikke er udredt, eller en stressreaktion eller andet.

Har dit barn skolevægring eller begyndende skolevægring, må man som forældre handle hurtigt. Jo hurtigere årsagen findes, jo hurtigere kan barnet begynde en tilbage-til-skole-træning ,og jo større er chancen for succes. Jo længere tid der går, des sværere bliver det at komme tilbage i skolen igen.
Når du opdager, at dit barn har skolevægring, skal du først gå til lægen, som evt vil sende jer til en udredning hos en psykolog. Hvis skolen har tilknyttet en fagperson, der kan lægge et program for barnets tilbagevenden til skolen, vil det være optimalt.

Jeg kan hjælpe jeres barn med samtaler, når årsagen til skolevægring er kendt. Samtaler, der både er opbyggende for barnet, og klæder jer forældre på til at takle situationen. Se Børnesamtaler.  Se samtaler med unge.
Jeg kan også være behjælpelig med at lægge et program for tilbagevenden til skolen. Det vil i så fald være i samarbejde med skolen.