Lene Kjær - Systemisk og Narrativ psykoterapeut

Parterapi

Vibe500PNG9Når konflikter overtager parforholdet frem for kærligheden, skal der nogen gange hjælp til at vende tilbage til kærligheden igen. Jeg tilbyder et terapiforløb med fokus på at få ilten tilbage til kærligheden og ad den vej få opløst de knuder, der kan synes umulige at løsne. 

Et parforhold er en stor udfordring, hvor vi hver især skal håndtere vores forskelligheder - forskellige forventninger, forskellige reaktionsmønstre, forskellige traditioner, forskellige holdninger og forskellige værdier. Vores rummelighed og tolerance bliver sat på prøve, - hvad kan du acceptere og hvad vil du sige fra overfor. Vi skal finde et fælles ”fodslag” og samtidig bevare vores egen integritet. 

Parsamtalerne kan også være for par, som har brug for et sted at tale om alvorlige hændelser i livet. Sygdom, eller tab af nærtstående personer, kan naturligvis have stor betydning for, hvordan parforholdet fungerer.

Vibe500PNG4Børn kan også være en god grund til at komme igang med parterapi, da bekymringer for fælles børn eller delebørn  har stor effekt på forældrene selv og parforholdet. Det er vigtigt at få talt perspektiverne igennem og få handlet på problemerne ud fra et fælles ståsted.

I parterapi bruger jeg redskabet spejling, fordi det giver parrene en mulighed for at lytte ”rigtigt” til hinanden. Spejling sætter gang i hjernens spejlneuroner og giver en integreret hjerne, som er i stand til at være opmærksom på partneren. Dette kaldes også for responsfleksibilitet. Når man er responsfleksibel er ens hjerne også empatisk, således at man både kan rumme sine egne reaktive reaktioner samtidig med at man kan rumme sin partners. Når man kan lytte, bliver man mere empatisk og indfølende. På den måde kan et par bedre kommunikere og forstå hinanden.

Se eksempel med Else og Bjarne