Lene Kjær - Systemisk og Narrativ psykoterapeut

Om narrativ terapi

De mennesker, jeg møder i min praksis, har ofte en opfattelse af sig selv som værende et problem, fordi de har fokus på nogle negative historier om sig selv. Narrativ Terapi går ud på at finde de positive historier, som giver dig en stærkere og mere meningsfuld identitet.

Narrativ Terapi er en forholdsvis ny terapiretning opstået i Australien i 1980`erne. Den er grundlagt af socialrådgiveren Michael White (1950-2008).

Narrativ
Narrativ betyder fortælling. I psykologien forstås udtrykket narrativ som en grundlæggende måde at forstå os selv og vores omgivelser på. Vi fortolker vores handlinger for at skabe sammenhæng, mening og orden. Vores forestillinger af os selv og vores omverden er et fortolket narrativ. De narrativer vi anvender om os selv, tilbyder altså en forklaring på, hvordan de ting vi oplever, hænger sammen, og hvordan vi skal forholde os til dem, og hvad der er vigtigt i tilværelsen.

Bæredygtig terapi
I narrativ terapi vil terapeuten møde klienten respektfuldt og fordomsfrit med blik for klientens individuelle historie. Ethvert individ er forskellig, har oplevet forskelligt, har forskellige værdier og intentioner, og er derfor ekspert i eget liv. Denne ekspertise vil være drivkraften i samtalerne, så klienten lærer at bruge sine egne styrkesider på baggrund af egne positive erfaringer. Dette vil på den lange bane være mere bæredygtigt for klienten.

Narrativ terapi er altså ikke en generel “opskrift” på, hvordan man får det bedre med sig selv. Opskriften for dig, findes i dine egne gode erfaringer. Disse erfaringer vil i den narrative terapi blive hjulpet frem, så de bliver synlige og kan bruges med bevidste handlinger lige nu i de svære situationer, klienten er kommet for at få belyst. Men også fremadrettet, så klienten, med ny bevidsthed om sig selv, kan benytte sin viden og sine styrkesider til at tackle fremtidige problematikker. Derfor er narrativ terapi bæredygtigt!

Den narrative metafor
Den narrative Metafor handler om at skabe mening, fordi mennesket er meningsskabende. Den Narrative terapis fornemste opgave er at medvirke til at skabe frihed for klienten til at leve i overensstemmelse med egne værdier. Vi organiserer vores oplevelser og erfaringer i fortællinger med henblik på at konstruere mening og sammenhæng. Mennesker fortolker deres liv, mens de lever det. Vi forsøger hele tiden at skabe mening. Mening er nødvendig for at kunne handle. Hvis man ikke forstår, hvad der foregår, har man meget vanskeligt ved at finde ud af, hvad man skal gøre. Mennesket skaber konklusioner om sin identitet, som bygger på de forståelser eller meninger, man har stykket sammen med udgangspunkt i sine levede erfaringer.