Lene Kjær - Systemisk og Narrativ psykoterapeut
empty.png

Mén efter hjernerystelse

Ved langvarig hjernerystelse, også kaldet post commotio syndrom - PCS, ændres dit liv drastisk, fordi du ikke har samme kapacitet som før hjernerystelsen. Du har hovedpine, du er svimmel, du har koncentrationsbesvær. Du kan være følsom overfor støj, lyde, lys, mange mennesker, varme, kulde, blæsevejr, flere bolde i luften. Din hjerne bliver træt! Hjernetræthed.

Kunsten er at acceptere din nye livssituation og lære at leve med de begrænsninger, der nu er, og den lavere kapacitet, du nu har. Det kræver sandsynligvis flere års træning, fordi du jo er “programmeret” til at være i verden med de handlemønstre og den energi du havde inden hjernerystelsen. Du vil igen og igen se dig selv, som det menneske du var, med de kræfter du havde, inden hjernerystelsen. Det er helt naturligt.

Jeg kan tilbyde dig samtaler på det mentale og psykologiske område.
Ved langvarige hjernerystelser er det vigtigt at gå forsigtigt til værks. Du skal først og fremmest lære at lytte til hjernens og kroppens signaler, så du ikke kører hjernen træt. Der er formodentlig en årsag til at det er svært at lytte til hjernens stop-signal. Den årsag skal vi finde, så du har mulighed for at lære at lytte og respektere din nye livssituation.

Jeg vil råde dig til også at få hjælp fra neuropsykologer, der er specialiseret på dette felt. Det betyder, at du også rådfører dig med en neuropsykolog, og  at vi naturligvis samarbejder med neuropsykologen.

Se eksempel med Hanne og energiforvaltning

Jeg giver særlig rabat til dig med langvarig hjernerystelse.