Lene Kjær - Systemisk og Narrativ psykoterapeut

Livets træ

Vi mennesker er identitetssøgende væsner, der livet igennem formulerer og omformulerer vores identitet. Når du har svært ved at finde din identitet, eller når du har svært ved at forlige dig med den identitet, du tror du har, kan det være en god anledning til at fordybe sig i Livets Træ som et terapeutisk forløb.

Identitet er i høj grad bygget op på dine ressourcer, dine værdier og din selvopfattelse.

En måde at finde dine ressourcer og sine værdier på, er ved at arbejde med Livets Træ, hvor du ved at tegne ”dit træ”, får indsigt i dine rødder, dine relationer, dine styrkesider og færdigheder, og dine håb og drømme.
Når du arbejder med dit træ, vil du generindre betydningsfulde mennesker i dit liv. Du vil forstå dine valg gennem livet, du vil få øje på dine mange gode fortællinger, som du havde glemt. Du vil genopleve vigtige episoder fra dit liv, som har betydning for din identitet.
Forløbet giver dig mulighed for, bid for bid, at støbe din fortælling sammen på ny. Du får den fortælling frem om dig selv, som indeholder lige præcis dine værdier og dine styrkesider.