Lene Kjær - Systemisk og Narrativ psykoterapeut
empty.png

Langvarig sygdom

Du er i en helt særlig situation i livet, når du har en langvarig sygdom.
Langvarige sygdomme sætter en ny dagsorden i dit og dine pårørendes liv. Langvarige sygdomme kan være: Stress, depression, kræft, mén efter hjernerystelse, mén efter hjerneblødning, store operationer, fibromyalgi, kroniske og autoimmune sygdomme, (diabetes, ledegigt, glutenallergi, lungesygdomme, tarm- og blodsygdomme, allergier m.fl.)

Din læge, din speciallæge og sundhedsmyndighederne vejleder dig og hjælper dig på det fysiske område. Jeg kan støtte dig og dine pårørende på det mentale og psykiske område.

Kunsten er at acceptere din nye livssituation og lære at leve med den kapacitet og de begrænsninger, du har. Det kræver sandsynligvis flere års træning, fordi du jo er “programmeret” til at være i verden med de handlemønstre og den energi, du havde inden sygdommen. Du vil igen og igen se dig selv, som det menneske du var, med den krop og de kræfter du havde, inden sygdommen. Det er helt naturligt.

At acceptere din nye livssituation og lære at administrere de kræfter, du nu har til rådighed, og acceptere dine begrænsninger kan være en længerevarende proces. Et forløb hos mig betyder også et samarbejde med den læge/speciallæge, du benytter dig af.

Se eksempel med Hanne og energiforvaltning

Jeg særlig rabat til dig med langvarig sygdom.