Lene Kjær - Systemisk og Narrativ psykoterapeut

Individuel Terapi

 

Jeg tilbyder dig et terapiforløb, hvor du kan få mulighed for at fortælle din historie, reflektere over dit liv og sammen med mig finde redskaber til at håndtere de problemstillinger, der tynger.

livets vej Grunde til at vælge et terapiforløb:
Hvis du har lavt selvværd og mangler selvtillid.
Hvis du føler angst eller har ængstelige tanker.
Hvis du er i sorg og/eller har oplevet tab.
Hvis du føler tristhed og har depression, eller hvis livet føles tomt og uden mening.
Hvis du oplever stress og udbrændthed.
Hvis du har langvarig sygdom eller en belastningsreaktion.
Hvis du har mén efter hjernerystelse.
Hvis du har svært ved at sige til og fra i forhold til andre.


I et terapiforløb er målet, at du får større selvindsigt, at du bliver bevidst om dine tanke- og handlemønstre, og at du finder ind til din kerne, så du får det lettere  med dig selv, og så du bedre kan være i mødet med andre mennesker.

I den individuelle terapi tager jeg udgangspunkt i, hvordan du oplever din livssituation her og nu. Jeg lægger vægt på, at terapien foregår i et respektfuldt samspil, så du får mulighed for at finde lige netop din vej igennem dine vanskeligheder.
Vi vil sammen belyse det, der tynger dig, så du opnår en forståelse af din situation.
Vi vil sammen finde dine værdier og dine ressourcer, så du bliver i stand til at handle og ændre, det du kan ændre, og holde det ud, der er vanskeligt at ændre på.
Vi vil sammen finde det narrativ, der bygger på dine gode erfaringer, dine styrkesider og dit værdisæt, så du i fremtiden står stærkere og mere robust.
Vi vil sammen skabe eller genskabe dit fundament, så du fremover har bedre mulighed for at agere på en sund og livgivende måde.

Jeg vil passe godt på dig i denne proces!