Lene Kjær - Systemisk og Narrativ psykoterapeut

Familieterapi


fællesskabFamilier kan opleve, at de føler sig ude af stand til at løse de vanskeligheder, som de står overfor.
Familier kan opleve, at nogle af familiemedlemmerne har mistet modet og troen på, at det kan blive anderledes i deres familie.
Familier kan opleve splittelse pga skilsmisse eller pga voldsomme reaktioner fra unge familiemedlemmer eller børn eller pga sygdom eller tab.

I sådanne situationer er det vigtigt at søge hjælp!

Familiesamtaler har fokus på at skabe og genskabe samtalen i familien, som gerne skulle genvinde tilliden til hinanden, respekten og troen på, at man betyder noget for hinanden og gerne vil hinanden.

Familiefortællingerne skal fortælles ud fra alles perspektiver. Alle familiemedlemmer har egne oplevelser og egne reaktioner og tanker omkring de vanskeligheder, der er opstået. Alle har brug for at blive lyttet til.

Familieterapi handler i høj grad om at skabe et tillidsfuldt rum, hvor alle kan få udtrykt deres frustration og blive lyttet til med respekt og anerkendelse. Først når de enkelte familiemedlemmer er i stand til at lytte og respektere hinanden og hinandens oplevelser, er der mulighed for sunde og konstruktive refleksioner, der kan føre til en ny og stærk familiedynamik. Se hjerneforskning.

Når familien kommer i familieterapi pga et barn, skal familiefortællingerne også fortælles ud fra alles perspektiver. Børns uforståelige adfærd kan skyldes flere ting. Som oftest er deres adfærd et symptom på et bagvedliggende problem enten i familien eller i den sociale kontekst barnet befinder sig i.
I familieterapi vil vi søge at blive klogere på både barnets adfærd og det bagvedliggende problem.

Ved skilsmissefamilier og sammenbragte familier handler familieterapi i høj grad om samarbejde. En ny familiestruktur, en ny dynamik, vil altid kræve tid og nye måder at agere på for alle familiemedlemmer. Her kan det være godt med hjælp udefra, så man sikrer sig, at alle familiemedlemmer høres og passes på i denne ombrydningstid.

Se eksempel med Eva
Se eksempel med Laura