Lene Kjær - Systemisk og Narrativ psykoterapeut
empty.png

Eksternalisering

Eksternalisering betyder at skubbe ud.  Ordet bruges i narrativ terapi med betydningen at adskille problemet fra personen.
I stedet for at sige: “Jeg har angst”, hvor problemet er en del af personen, vil man i narrativ terapi sige: “Jeg får nogle gange besøg af angsten”, hvorved angsten er en adskilt størrelse for sig. Hermed er problemet angsten. Problemet er ikke personen.

Denne lille tekniske metode, gør det nemmere for dig at snakke om angsten, fordi du ikke behøver at føle sig forkert eller skamfuld. Det er ikke din “skyld”, at angsten kommer på besøg. Når du som menneske ikke skal føle skyld eller skam over dine handlinger og tanker, er du mere fri til at forholde dig til dine handlinger og tanker. Du får nemmere ved at ændre på den adfærd eller de tanker, som før generede dig. (fx angst)

Angst, ængstelighed, depression, stress m.fl. betragtes i narrativ terapi som selvstændige størrelser med egne ideer om, hvad personen skal tænke og gøre i bestemte situationer.
F.eks. kan udsagnet “jeg har angst” omformuleres til “angsten kommer på besøg, når jeg er alene, og den får mig til at tjekke om alle vinduer er lukkede…..”. Et andet eksempel: Udsagnet “jeg har stress” konverteres til “stressen kommer til mig, når jeg åbner min mailbox, og så er det stressen, der styrer mig og mit tempo…..”.
I begge eksempler bliver problemet adskilt fra personen ved at skifte fra at være identitetsskabende til en selvstændig størrelse, man har mulighed for at gøre op med.

Se eksempel med Eva