Lene Kjær - Systemisk og Narrativ psykoterapeut

Børnesamtaler

Hesten 2

 Børn kan rammes af frygt, angst, sorg, ensomhed, vrede eller tristhed. Børn kan ændre adfærd og tilstand lige pludselig eller over tid.  Når børn ændrer adfærd eller indre sindstilstand, bliver forældre bekymrede eller irriterede. Da det kan være svært at forstå sit barns ændrede adfærd, kan det også være svært “at gøre det rigtige” som forældre. Mærker du som forældre bekymring eller irritation over dit barns adfærd, må du endelig søge hjælp.

Jeg tilbyder børnesamtaler, som foregår på barnets præmisser og niveau. Ofte vil forældrene være til stede, enten hele sessionen eller dele af sessionen. Forældrenes tilstedeværelse er afgørende for barnets muligheder for at navigere i det, der har gjort barnet usikker. Barnet har brug for den tryghed, forældres nærvær giver, og barnet har brug for forældrenes forståelse og anerkendelse af sin adfærd og sine handlinger. Når barnet føler sig hørt og anerkendt, har barnet, med hjælp fra forældrene, mulighed for at ændre adfærd og sindstilstand og igen være et sundt og robust barn.

En børnesamtale foregår  ved at eksternalisere den uhensigtsmæssige tilstand, som barnet befinder sig i, eller den uhensigtsmæssige adfærd, som barnet gør brug af.

Eksternalisere betyder, at vi, ved hjælp af ord og tegninger, skubber den uhensigtsmæssige adfærd ud, så vi kan se den, afmystificere den, og lade barnet forholde sig til den.

Vi finder med andre ord det, der forstyrrer barnets opfattelse af sig selv, og gør det synligt v.h.a. ord, billeder og tegninger. Samtalen fokuserer nu på problemet som en størrelse for sig, og ikke på barnet som problemet. Det fratager barnet følelsen af skyld og følelsen af forkerthed. Og det gør det muligt for barnet med tiden at regulere sig selv og regulere sin uhensigtsmæssige adfærd.

I børnesamtalen finder vi også barnets styrkesider og udfolder dem, så barnet får sin tro på sig selv tilbage. Med styrket selvværd bliver barnet i stand til at håndtere og regulere den uhensigtsmæssige adfærd eller tilstand, og barnet vil fremover stå styrket og robust med en viden om, hvordan det kan håndtere svære situationer.

Vi kan også vælge at træne mindfulness teknikker, som vil hjælpe barnet med at lære at mærke efter. Barnet lærer at mærke, hvad kroppen siger, mærke de følelser, der er på spil, og lære at mærke egne grænser og andres grænser.

Se eksempel med Eva
Se eksempel med Olivia