Lene Kjær - Systemisk og Narrativ psykoterapeut
empty.png

Belastningsreaktion

Alle mennesker bliver udsat for svære ting, kritiske hændelser og belastninger i løbet af tilværelsen. Når man er udsat for en kritisk hændelse, kan man komme til at lide under en belastningsreaktion. Det kan for eksempel ske, hvis én, man holder af, bliver syg eller dør, hvis man selv rammes af kritisk og alvorlig sygdom – eller hvis ens ægteskab går i stykker, hvis man mister sit arbejde, kommer ud for en katastrofe, ulykke eller måske bliver udsat for fysisk eller psykisk vold.

En kritisk hændelse er en afgørende livshændelse, og er som regel forbundet med en voldsom forandring i livet. Ofte markerer livskriser og belastningsreaktioner overgangen til et anderledes liv eller et nyt syn på sig selv og livet.
De fleste reagerer helt naturligt med både fysiske og psykiske reaktioner på det skete og de ændringer, der sættes i gang. Hvis den kritiske hændelse sker pludseligt, voldsomt og abrupt kan reaktionerne være tilsvarende voldsomme og starte en stressrespons, som indebærer psykisk smerte og uligevægt i lang tid.
Reaktioner på kritiske hændelser minder om stress symptomer.  Det kan være  massiv træthed, tilbagevende hovedpine, svimmelhed, koncentrationsbesvær, forandret søvnmønster, at du bruger mad, alkohol og medikamenter i håb om at få det bedre, og at du let bliver syg.
Symptomer på belastningsreaktion kan også vise sig som en kamp at gå på arbejde eller klare hverdagens udfordringer generelt. Du har måske mistet lysten til arbejde, og måske har du også mistet glæden til det, du plejede at holde af.

Kommer du i terapi med en belastningsreaktion, arbejder vi først på at få pulsen ned, så kroppen kan få lov at tale. Vi er nødt til at arbejde med vejrtrækning, så krop og hjerne får forbindelse. En belastningsreaktion sætter sig ofte i både krop og hjerne som stress.
Hjernen er i alarmberedskab og lader sig ikke sådan overtale til lavere puls. Derfor arbejder vi med det parasympatiske nervesystem, så det kan berolige krop, hjerne og sind.
Vi vil også arbejde med dine hjemlige og arbejdsmæssige rammer, så ro, hvile og overskuelighed får første prioritet. Du vil blive præsenteret for vejrtrækningsteknikker og mindfulness.

Hvis det passer godt til dig, vil en del af terapien foregå i naturen, da krop og nervesystem har større mulighed for at falde til ro ude i naturen. Se naturen som ramme for terapi.

Se eksempel med Hans