Lene Kjær - Systemisk og Narrativ psykoterapeut
empty.png

Angst og ængstelige tanker

Angst kan vi alle få besøg af i større eller mindre grad uden at der er tale om en diagnose. Symptomer på angst kan være kropslige symptomer, ængstelige tanker og adfærdsmæssige symptomer. Angst kan altså “gemme sig” i ondt i maven, ængstelige og forstyrrende tanker eller ændret adfærd. Du skal søge hjælp, når angsten har taget magten over dig.

Kommer du til mig med angst, frygt, ængstelige tanker eller tankemylder, vil vi i første omgang søge at afdække omfanget af angsten. Vi vil undersøge, hvornår den kommer, hvor ofte den kommer, hvordan den ser ud,  hvordan den føles, og hvad den gør ved dig. Det gør vi helt konkret ved at sætte ord på  en tavle og måske tegne den. Vi får altså en fornemmelse af dens størrelse, dens tricks,  hvordan den har magten over dig og måske finder vi også ud af, hvorfor den har adgang til dig. Det kalder man eksternalisering. Herefter forholder vi os til, hvordan du bedst kan takle angsten. Vi vil finde metoder og små skridt, der er passende og realistiske for dig, så du stille og roligt tager magten over angsten.

Hvis angsten først og fremmest er ængstelige tanker, vil vi arbejde med disse tanker. En for en. Vi vil undersøge tankernes udsagn og sandhed, og du vil lære at lade tankerne være og ikke leve efter dem, så du i stedet kan leve det liv du ønsker. Se metakognitiv terapi.

Læs eksemplet med Eva